Werner bécsi patrícius

A Múltunk wikiből
Óbudai káptalan a kezdetektől a török uralom végéig – Ágoston Gábor

Kristó Gyula

Város

A városiasodás útján nagy lökést adott a németek beköltözése Pestre 1218–1225 között.

A német hospesek Ausztriából a Dunán jöttek. Telepítőjük az a Werner bécsi patrícius lehetett, aki pesti polgárként is rendelkezett a tatárjárás előtti években alsó-ausztriai földbirtokkal, s akinek leszármazottai vezető szerepet játszottak Buda életében. Werner a távolsági kereskedelemből meggazdagodott polgár alakját példázza.