Wigman lovag

A Múltunk wikiből

Györffy György

Uralkodó osztály és világi nagybirtok

Az új magánbirtoklás elvét István I. törvénykönyve 6. cikkében mondta ki: „Királyi hatalmunknál fogva elhatároztuk, hogy mindenkinek álljon szabadságában vagyonát felosztani, feleségének, fiainak s leányainak vagy az egyháznak adományozni, és ezt halála után ne merje senki érvénytelenné tenni.”[1] Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy például Komárom megyében Szemere és Katapán úrnak és Wigman lovagnak egyformán szabadságában állt a király által meghagyott vagy adományozott birtokát felesége és leányai közt felosztani, illetve az egyházra hagyni.

Lábjegyzet

  1. Závodszky, SzILK 144.