Zürich

A Múltunk wikiből
Svájc legnagyobb városa, az azonos nevű kanton székhelye
Wikipédia
Zürich címere
1859. november 10.
A villafrancai egyezményt megerősítő zürichi béke.
1893. augusztus 6–12.
A II. Internacionálé III. zürichi kongresszusa.

R. Várkonyi Ágnes

Erdélyi hagyományok: kartezianizmus, pietizmus

A protestáns iskolaügynek nem kis lendületet adott, hogy a holland ösztöndíjakat újabb külföldi egyetemi ösztöndíjakkal szaporították, elsősorban Pápai Páriz tudatos kezdeményezésére. Pápai főrendű tanítványa, Teleki Pál útján és Comenius unokája, Daniel Ernest Jablonski udvari prédikátor segítségével elérte, hogy III. Frigyes brandenburgi választófejedelem, a későbbi I. Frigyes porosz király 1696–1700 között két ösztöndíjat alapított a frankfurti egyetemen enyedi diákok számára. Majd megszervezve a leydeni, franekeri és zürichi ösztöndíjakat, Pápai ösztönözte a vezető szellemi elit angliai tanulmányait is.

Benda Kálmán

Az elégedetlenek egymásra találása

Ezek után nem lepődhetünk meg azon, hogy Pergen rendőrminiszter már 1793 végén azt jelentette: az elégedetlenek a zürichi francia konzulon keresztül érintkezést keresnek a párizsi konventtel.

Szabad György

Az önkényuralom válságának kezdetei

Az első ijedtségéből felocsúdó Ferenc József, akit a fegyverszünet rendelkezéseit szentesítő zürichi béke (1859. november 10.) hamis biztonságérzettel töltött el, még konokul ragaszkodott önkényuralmához.

Galántai József

A hátország súlyos nehézségei

A Monarchia valutájának értéke a zürichi jegyzés szerint a háború alatt a felére csökkent.

Irodalom

Kiadványok