Zacharias Geizkofler

A Múltunk wikiből

Zacharias Geizkofler von Gailenbach und Haunsheim

* 1. November 1560 in Brixen; † 8. Mai 1617
von 1597 bis zu seinem Tode Reichspfennigmeister des Heiligen Römischen Reichs
német Wikipédia
Reichspfennigmeister Zacharias Geizkofler

Sinkovics István

A háború költségei és az ország erőfeszítése

A pénzügyek intézésében fontos feladatokat látott el Zacharias Geizkofler, akinek családját rokonság fűzte egyes bankárházakhoz, és jól ismervén a birodalmi pénzügyeket, a hiányok pótlására jelentős összegeket tudott előteremteni. 1598-tól mint birodalmi fillérmester (Pfennigmeister) irányította a török segély beszedését. 1597-től 1600-ig egyúttal a legfőbb élelmezési mester (Oberster Proviantmeister) hivatalát is viselte, és a Magyarországon tartózkodó hadseregek ellátásáról is gondoskodnia kellett. 1595-ben a birodalmi segélyből 609 520 forint 21 krajcár folyt be, és majdnem ugyanekkora összegre (597 711 forint 7 krajcár) volt szükség más forrásokból. Geizkofler a hiány egy részét hosszú lejáratú kamatozó kölcsönökkel fedezte, nagyobb részét pedig rövid lejáratú váltókölcsönökkel, amelyeket különféle kereskedőtőkésektől, pénzemberektől vett fel, köztük a bécsi Henckel-, Castell-, az augsburgi Zobek- és a prágai Meisel-háztól. Váltóra a szokásos 5%-nál alacsonyabb kamat mellett (0,5-3,5%), többnyire pedig kamatmentesen jutott pénzhez.

Geizkofler az előlegeket, kölcsönöket jórészt összeköttetései révén a saját kockázatára szerezte úgy, hogy majd a birodalmi segélyből téríti vissza. Ki tudta használni a Német Birodalomban, Ausztriában és Magyarországon forgalomban levő különböző pénznemek átváltása révén nyerhető előnyöket. A bankárházak a kölcsönöket ausztriai, illetve magyarországi pénzfajtákban adták; visszatérítésük pedig a birodalmi segély bevételeiből történt a beszedőhelyeken, Augsburgban, Regensburgban, Nürnbergben, Strassburgban stb., az ott használatos pénznemben. A különbözet 2–3 krajcárt tett ki forintonként, és ez a haszon a hitelezőknek jutott. De a pénznemek közötti árfolyam-különbözetet a kincstár is kihasználhatta a saját javára, ha a Reichshilfe befizetéseit maga váltotta át Ausztriában és Magyarországon forgalomban levő pénzekre.

Makkai László

Meghiúsult remények, elszalasztott lehetőségek

Zacharias Geizkofler fillérmester és legfőbb élelmezési biztos kitűnően ismerte a katonai igazgatást, és így látta a hadviselés gyenge pontjait. Hosszú időn át szerzett tapasztalatait 1603-ban foglalta össze, és hozta az udvar tudomására.