Zay Károly

A Múltunk wikiből

Zay Károly Miksa

Sopron, 1797. február 12. – Bucsány, 1871. október 8.)
szabadelvű politikus, evangélikus egyházi főfelügyelő
Wikipédia
Zay Károly Miksa.png
1840. október 8.
Zay Károly evangélikus főfelügyelő eltiltja L'udovít Stúrt az oktatástól.
1845. július 8.
Elhelyezik Zay Károly zayugróci posztógyárának alapkövét.

Arató Endre

Az ellenzék koncepciója

Türelmetlen magyarosítás folyt az evangélikus egyházban, s ez elsősorban a szlovák nemzeti mozgalmat sújtotta. A magyarosítás elindítója és mozgatója az 1840-ben megválasztott főfelügyelő, Zay Károly gróf volt. Beiktatásakor mondott beszédében hirdette meg a szlovákok elmagyarosításának programját. A magyarosítás a szlovák mozgalmat két érzékeny ponton érintette: az iskola és az egyházi élet területén. Zay szlovák szuperintendenseit a szlovák nyelvi törekvésekkel szembeni állásfoglalásra és a magyar nyelv terjesztésére buzdította.

Széchenyi és a konzervatívok felfogása

Baloghy 1840 végén és 1841 elején két levelet intézett Zay Károlyhoz. E leveleiben elítélte a magyarosítás azon türelmetlen módszereit, amelyek az evangélikus egyház keretében folytak, s mindenekelőtt a szlovákok ellen irányultak. A magyarosító intézkedéseknek semmiféle hatásuk sem lesz sem a papokra, sem a tanítókra, de legkevésbé a népre – írta.

Az aulikusok álhazafisága

Dessewffy Aurél gróf, Zay Károly gróf egy magyarosító célzattal készült röpiratát bírálva, többek között azt az álláspontot támadta, amely szerint Zay a magyar nemzetiséget, a magyar nemzetiség terjesztését, a magyarosítást a liberális jogokkal azonosította.

A magyar–szlovák nyelvharc további állomásai

Zay Károly gróf főfelügyelő tisztában volt Štúr munkásságának jelentőségével, s a pozsonyi cseh—szlovák tanszék nemzetébresztő tevékenységével, ezért a Németországból visszatérő Štúrnak lehetetlenné tette, hogy elfoglalja helyét a pozsonyi cseh-szlovák tanszéken. Zay és a magyar középnemesség más képviselői a pozsonyi tanszéken kívül felléptek a szlovák nemzeti mozgalom másik fontos intézménye, a lőcsei evangélikus líceum szlovák diáktársasága ellen.