Zernyest

A Múltunk wikiből

Zernest, románul Zărnești, németül Zernescht vagy Zernen, szászul Särnescht

város Romániában, az erdélyi Barcaságban, Brassó megyében
Wikipédia
Zernest címere
1690. augusztus 21.
Az Erdélyre támadó Thököly Imre török és tatár csapatokkal Zernyestnél megveri a császáriaktól is segített erdélyi sereget. Teleki Mihály főgenerális elesik, Heissler tábornok és Doria ezredes Thököly fogságába esik.

Benczédi László

A felkelés bukása

A „kuruc király” alakja egyszer került még néhány hétre az ország történetének előterébe: 1690 augusztusában, mintegy 20 ezer főnyi sereg élén, behatolt Erdély területére, Zernyestnél győzelmet aratott a császári seregeken, megérte az engesztelhetetlen vetélytárs, Teleki Mihály halálát, s az országgyűlésen Erdély fejedelmévé választatta magát.

R. Várkonyi Ágnes

Erdély: Diploma Leopoldinum

A Caraffát felváltó új főparancsnok, Heissler generális a császári sereg néhány csapatát a Volkányi-szoros védelmére küldte, hogy megakadályozza Thököly betörését, ő maga pedig a Teleki vezette erdélyi haderővel a Törcsvári-szoros bejáratánál foglalt állást. Thököly azonban a havasok úttalan rengetegein vitte be Erdélybe seregét, s 1690. augusztus 21-én a zernyesti völgyben hátba támadta és legyőzte a császáriakat.

Szabad György

Az átalakuló polgárság

Országos jelentőségre – ha csak átmeneti időre is – a brassói román kereskedők részvénytársasága által az 1850-es években alapított zernyesti papírgyár tett szert.

Irodalom

Thököly erdélyi hadjáratáról és a zernyesti csatáról Szádeczky Lajos, Thököly Imre erdélyi fejedelemsége (Századok 1898); Karácsony Imre, A porta rendeletei Thökölynek az erdélyi fejedelemségbe való beiktatására (Századok 1908); Józsa Dániel, A Thököly-féle mozgalom hatása Székelyudvarhelyen (Erdélyi Múzeum 1934); Szalay Béla, Thököly harci útja, 1690 (Hadtörténelmi Közlemények 1910). Benczédi László, Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon, 1664–1685 (Magyar Tudományos Akadémia Értekezések a történeti tudományok köréből] 91. Budapest, 1980); Nagy László, „Kuruc életünket megállván csináljuk…” (Budapest, 1983).