Zichy Ödön

A Múltunk wikiből
Bécs, 1809. szeptember 25. – Lórév, 1848. szeptember 30.
udvarhű politikus, nagybirtokos, akit hazaárulás vádjával végeztek ki
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Zichy Ödön Litho
1841. október 18.
Fejér megyében a Zichy Ödön vezette konzervatívok az országban először buktatják meg a háziadó elvállalását kisnemesi segédlettel.
1848. szeptember 30.
Fegyverszünet Jellačićcsal.
Görgei kivégezteti az ellenforradalmár Zichy Ödönt.

Spira György

A Dunántúl elvesztése

A feldunai hadtest élén ekkor már új parancsnok állott; Móga ugyanis a schwechati vereség után lemondott, s Kossuth az imígyen kínálkozó alkalmat arra használta, hogy a hadtest vezényletét (a tábornokká előléptetett) Görgeire bízza. Tette pedig ezt Kossuth azért, mert – miközben a császári hadsereg Magyarországon működő tábornokai közül egyre többekből kényszerült kiábrándulni – Görgei iránt nagy bizalmat keltett benne – mint másokban is – az ő sikeres ozorai szereplése meg az, a magyar forradalom történetében egyedülálló cselekedete, hogy szeptember végén, mikor fogságába esett a Jellačić számára futárszolgálatot teljesítő Zichy Ödön gróf, Fejér megye volt főispáni helytartója, az ellenforradalomnak ezt a buzgó hívét főúri rangjára való tekintet nélkül tüstént hadbíróság elé utalta, s a hadbíróság ítélete alapján azután könyörtelenül fel is köttette.

Erőgyűjtés a hátországban

És újra meg újra megforgatta Kossuth a vagyonelkobzás fegyverét is, egymás után vétetve zár alá a királyi és a nádori család valamint Ham János, Szőgyény László, Almásy Móric, Zichy Ödön meg még jó néhány további ellenforradalmár birtokait.

A baloldal terve forradalmi diktatúra létesítésére

És nyíltan fellépni még a Madarász László képviselte politika ellen sem bátorkodtak; inkább Madarász személyét próbálták kikezdeni azzal a március közepén felröppentett hamis váddal, hogy ő a Görgei által annak idején kivégeztetett Zichy Ödön lefoglalt és a rendőrség őrizetére bízott ékszereinek egy részét elsikkasztotta. Bizonyosra vették ugyanis, hogy Madarászt pusztán ezzel is erkölcsi és politikai halottá tehetik majd, hiszen ő nyilván hallgatni lesz kénytelen arról, hogy a kérdéses ékszerekhez valójában a pénzügyi nehézségekkel küszködő s ezért némely diplomáciai küldetések költségeit fedezni másként nem képes honvédelmi bizottmány nyúlt hozzá erre őt kellőképpen felhatalmazó, vagyonelkobzást kimondó bírói ítélet nélkül is.

Irodalom

a Zichy-ékszerek ügyében kiküldött vizsgálóbizottság jelentését pedig BeérCsizmadia.