Zilah

A Múltunk wikiből

románul Zalău, németül Zillenmarkt, korábban Waltenberg

megyei jogú város Romániában Szilágy megyében
Wikipédia
Actual Zalau CoA

Bóna István

Avar régészeti lelőhelyek

település korai késői megjegyzés
avar kor
ROMÁNIA
Zalâu/Zilah X

Györffy György

Álmos kalandjai és bukása

Álmos, zarándok mivoltából fakadó vallási buzgalommal eltelve, két monostort alapított antiochiai Szent Margit tiszteletére: dömösi udvarházát átadta a kanonokok számára, és a hercegi udvarnok-szolgákból nyolc századot adományozott részükre, a meszesi kapu előtt, Zilah felett pedig egy kéttornyú apátság építésébe kezdett.

Katus László

Magyarország népeinek települési viszonyai

E területen a városok lakosságának 64,8%-a már 1880-ban is magyar, s a 12 város közül 8 (Kolozsvár, Torda, Nagyenyed, Dés, Nagybánya, Felsőbánya, Szilágysomlyó, Zilah) magyar többségű.

Siklós András

Erdély és a magyarországi románok

A román hadsereg január közepén, nem véve figyelembe a semleges övezetet, bevonult előbb Nagybányára, majd Zsibóra, Bánffyhunyadra, Zilahra és Máramarosszigetre.