Znióváralja

A Múltunk wikiből

szlovákul Kláštor pod Znievom

község Szlovákiában a zsolnai kerület turócszentmártoni járásában
Wikipédia
1874. szeptember 21.
A znióváraljai szlovák gimnázium bezárása.

R. Várkonyi Ágnes

A földesúri officinák és kereskedelem

Pálffy családnak Bazinban és Borostyánkőn működött 2 papírmalma, jezsuiták földesúri jog alapján üzemeltették znióváraljai papírmalmaikat.

Katus László

A szlovákok

1874 tavaszán Zólyom vármegye közgyűlése – a magyarosítás egyik élharcosa, Grünwald Béla alispán indítványára – feliratot intézett a kormányhoz, amelyben sürgette a turócszentmártoni, a znióváraljai és a nagyrőcei szlovák gimnáziumok bezárását azzal az indoklással, hogy ezekben az iskolákban „haza ellenes szellem uralkodik… s csak a pánszlavizmus terjesztésére van bennök súly fektetve”.[1] A felirathoz még 26 másik törvényhatóság is csatlakozott.

Lábjegyzet

  1. Zólyom megye felirata 1874. április 15-én. Idézi: Kemény G. Gábor, Iratok. I. 426.

Irodalom

Kreutzer Andrea, Martin Endternek, a nagyszombati jezsuita bécsi könyvbizományosának számadásai és a nagyszombati jezsuita kollégium znióváraljai papírmalmainak bérleti feltételei, összeírásuk és árszabásuk (Memoria Rerum. II. Kézirat).