Zsákmányoló és adóztató hadjáratok

A Múltunk wikiből

Irodalom

A kalandozások történetét kronologikus rendben adja: Katona, Historia critica Regum Hungariae; Szabó K., A magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig; Pauler, A magyar nemzet története Szent Istvánig; Lüttich, Ungarnzüge in Europa; Fasoli, Le incursioni ungare in Europa 91. kk.; Vajay, Eintritt des ungarischen Stämmebunden in die europäische Geschichte. Az egyes hadjáratokra vonatkozó részletfeldolgozásokat lásd alább; általános áttekintés: Györffy György, Magyar őstörténet. Tankönyv. 142–156.

A 903–933 közötti kalandozások adatszerű ismertetését lásd Szabó K., A magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig 147–201; Lüttich, Ungarnzüge in Europa 55–85; Fasoli, Le incursioni ungare in Europa 121–152; Vajay, Eintritt des ungarischen Stämmebunden in die europäische Geschichte 47. kk.

A kalandozók fogolyhozatalának évei: 906: Gombos I. 169; 909: Gombos I. 91, 140; 919: Gombos I. 120; 919–920: Gombos II. 1394; 926: Bálint Csanád, Évk:MFMSz 1968. 73; fogolykiváltásra: MEH 70; Gombos III. 1743, 2197, 2440–2441; a külföldi felkérésekre lásd az egyes akciók kapcsán.

A magyar fejedelmek adószedésére a szláv népektől, amire "kazár" ténykedésként utalnak az Orosz Évkönyvek az 859. és 884–885. év alatt (Hodinka, Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai 37,39); arab adatok: MHK 169, 172; MEH 54.

A kalandozások kora
Tartalomjegyzék Békés beilleszkedési kísérlet és kudarca
Gazdasági és társadalmi indítékok