Zselénszky Róbert

A Múltunk wikiből
Újarad, 1850. július 30. – Budapest, 1939. november 20.
nagybirtokos, közgazdasági író, főrendiházi tag
Wikipédia

Dolmányos István

A „derestörvény”

Zselénszky köre, vagyis a szabadelvű politikai irányzatú agráriusok, Ugronék indokaiból is merítettek.

Az uralkodó osztályok új gazdaságpolitikai gyűjtőpontjának létrejötte

1908-ban Dessewffy Aurél a Zselénszky által vezetett, s a régi szabadelvűekhez húzó ultraagráriusok támadásainak hatása alatt lemondásra kényszerült. Az 1909. februári OMGE tisztújítás a parlamenti politika középpontjába került. Dessewffy a függetlenségi pártiakkal megegyezve rokonát, Károlyi Mihályt jelöltette Zselénszkyvel szemben az elnökségre. Károlyi önként visszalépett az idősebb Zselénszkyvel szemben, de végül vállalta a jelöltetést. Politikailag tekintve: a KárolyiDessewffy-csoport által képviselt alkotmánypárti, néppárti és hivatalos függetlenségi párti vezetés ütközött meg ebben a választásban a Zselénszky-csoport által képviselt régi szabadelvűekkel és a már hozzájuk átálló koalíciósokkal. Zselénszky csaknem a szavazatok felét szerezte meg: „fényesen” bukott, ösztönözve a régi szabadelvűek szervezkedését.

Pölöskei Ferenc

A Khuen-Héderváry-kormány politikája a választások után

Zichy csoportját erősítette a konzervatív agrárius gróf Zselénszky Róbert. „A szocialisták után – írta – a szabadkőművességet tartom a társadalomra nézve a legkártékonyabb társulásnak.”[1]

Szabó Miklós

A „keresztény középosztály” újkonzervativizmusa

1916 júliusában Milotay már bírálja a függetlenségi párt agrárprogramját, mert nagyobb mértékben nagybirtok-, mint tőkeellenes: felfogása szerint Lánczy Leó van olyan ”kerékkötője az ország demokratikus átalakulásának mint Zselénszky Róbert”, sőt a nagybirtok javára a legkárhoztatóbb ítélet mellett is marad egy bizonyos plusz a serpenyőben, s ez az, hogy ”a legrosszabb akarattal sem tud egészen nemzetközivé lenni, a kapitalizmusnak azonban ez szinte alapvető tulajdonsága”[2].

Lábjegyzetek

  1. Zelenski Róbert, Emlékeim. Budapest, év nélkül, 568.
  2. Milotay István, A függetlenségi párt programjához. Ugyanott, 1916. július 23.

Műve

és Zelenski Róbert, Emlékeim (Budapest, 1929) című szélsőségesen agrárius munkáját.